จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469 (เสด็จพระราชดำเนิรจังหวัดเชียงราย) / เทศบาลนครเชียงราย – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top