เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ : Sapiens A Brief History of Humankind / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ แปล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top