พจนานุกรมเบื้องต้นอังกฤษ-ไทย = Oxford Basic English Dictionary / บรรณาธิการโดย เชอร์เลย์ เบอร์บริจด์ ; ฉบับแทรกคำอธิบายศัพท์เป็นภาษาไทยโดย ทักษิณา สวนานนท์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top