การเสด็จประพาสอินโดจีนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2473 : รายงานการวิจัย / โดย ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top