สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว ม.ว.ม., ป.ช. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top