เวลาเปิดทำการ

ห้องสมุดเปิดทำการในวันและเวลาราชการ คือ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

วันหยุด ประจำปี 2559

วันขึ้นปีใหม่      1 มกราคม 2559
วันมาฆบูชา      22 กุมภาพันธ์ 2559
วันจักรี      6 เมษายน 2559
วันสงกรานต์      13-15 เมษายน 2559
วันฉัตรมงคล      5 พฤษภาคม 2559
วันหยุดตามประกาศคณะรัฐมนตรี      6 พฤษภาคม 2559
วันพืชมงคล      9 พฤษภาคม 2559
วันวิสาขบูชา      20 พฤษภาคม 2559
วันหยุดตามประกาศคณะรัฐมนตรี      18 กรกฎาคม 2559
วันอาสาฬหบูชา      19 กรกฎาคม 2559
วันเข้าพรรษา      20 กรกฎาคม 2559
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯสมเด็จพระราชินี     12 สิงหาคม 2559
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช     24 ตุลาคม 2559
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      5 ธันวาคม 2559
วันรัฐธรรมนูญ     10 ธันวาคม 2559
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ     12 ธันวาคม 2559
วันสิ้นปี     31 ธันวาคม 2559