ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 1 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "เลิศพร อุดมพงษ์" พบทั้งหมด จำนวน 4 รายการ


PFI : การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ : กรณีเรือนจำเอกชนประเทศญี่ปุ่น /

 • ผู้แต่ง : เลิศพร อุดมพงษ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HV8756.ญ6 .ล75 2562
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786164760349
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน : กรณีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด / และนิตยา โพธิ์นอก

 • ผู้แต่ง : เลิศพร อุดมพงษ์
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745.ก55น4 .ล75 2562
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786164760677
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การศึกษากระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน ผ่านกระบวนการสภานักเรียน /

 • ผู้แต่ง : เลิศพร อุดมพงษ์
 • เลขเรียกหนังสือ : LB3610 .ล75 2562
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786164760578
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

เรื่องเด่นอยากเล่า 5 : การมีส่วนร่วมของประชาชน = People s Audit / , วลัยพร ล้ออัศจรรย์, วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร

 • ผู้แต่ง : เลิศพร อุดมพงษ์
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ร82 2563
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786164760936
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม