ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 1 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ณัชชาภัทร อมรกุล" พบทั้งหมด จำนวน 3 รายการ


ความหวังและความน่าจะเป็น ฉากทัศน์พรรคการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 / , อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, ฐิติกร สังข์แก้ว

 • ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อมรกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก795 .ณ62ค 2562
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786164760394
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ฉากใหม่การเลือกตั้งไทย : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ใน 7 จังหวัด / และ ปุรวิชญ์ วัฒนสุข, บรรณาธิการ

 • ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อมรกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ฉ62 2563
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786164761049
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : แมนเดลา ผู้ปลดแอกแอฟริกาใต้ /

 • ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อมรกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : DT1949.ม83 .ณ62 2563
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786164761179
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม