ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 1 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ชมพูนุท ตั้งถาวร" พบทั้งหมด จำนวน 2 รายการ


การลงประชามติ เครื่องมือยุติความขัดแย้งในรัฐสภา= Referendum as the conflict resolution in the parliament /

 • ผู้แต่ง : ชมพูนุท ตั้งถาวร
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 1686-3720
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ / ; บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ปรึกษา

 • ผู้แต่ง : ชมพูนุท ตั้งถาวร
 • เลขเรียกหนังสือ : K3165 .ช44 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497338
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม