ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 1 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "จารุวรรณ แก้วมะโน" พบทั้งหมด จำนวน 9 รายการ


การประชาเสวนาหาทางออกและการกำหนดนโยบายสาธารณะ : การศึกษาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี : รายงานการวิจัยฉบับสมบุรณ์ / นักวิจัย

 • ผู้แต่ง : จารุวรรณ แก้วมะโน
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745.ก55น4 .จ64 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักส่งเสริมการเมือ...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับเจ้าเมือง : บทเรียนชุมชนเข้มแข็ง /

 • ผู้แต่ง : จารุวรรณ แก้วมะโน
 • เลขเรียกหนังสือ : HN700.592.พ6น2 .จ64 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497253
 • สำนักพิมพ์ : สำนักส่งเสริมการเมือ...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

เปลี่ยนบ่อขยะเป็นป่าชุมชนที่แพร่ : บทเรียนชุมชนเข้มแข็ง /

 • ผู้แต่ง : จารุวรรณ แก้วมะโน
 • เลขเรียกหนังสือ : HN700.592.พ6พ8 .จ64 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497260
 • สำนักพิมพ์ : สำนักส่งเสริมการเมือ...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ปลูกต้นสำนึก ณ ป่าโนนใหญ่ : ประสบการณ์ความเข้มแข็งของชุมชนคน "เสียว" จังหวัดศรีสะเกษ : บทเรียนชุมชนเข้มแข็ง /

 • ผู้แต่ง : จารุวรรณ แก้วมะโน
 • เลขเรียกหนังสือ : HN700.592.พ6ศ4 .จ64 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497246
 • สำนักพิมพ์ : สำนักส่งเสริมการเมือ...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การเมืองเชิงวัฒนธรรมประสบการณ์ความเข้มแข็ง "กลุ่มคนรักเมืองเพชร" จังหวัดเพชรบุรี : บทเรียนชุมชนเข้มแข็ง /

 • ผู้แต่ง : จารุวรรณ แก้วมะโน
 • เลขเรียกหนังสือ : HN700.592.พ6พ7 .จ64 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497277
 • สำนักพิมพ์ : สำนักส่งเสริมการเมือ...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินโครงการสร้างสำนึกพลเมือง /

 • ผู้แต่ง : จารุวรรณ แก้วมะโน
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745.ก1 .จ64 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักส่งเสริมการเมือ...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

รายงานผลการศึกษาชุดการถอดบทเรียนชุมชนเข้มแข็ง /

 • ผู้แต่ง : จารุวรรณ แก้วมะโน
 • เลขเรียกหนังสือ : HN700.592.พ6 .จ64 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักส่งเสริมการเมือ...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการต้นแบบเยาวชนพลเมืองเข้มแข็ง /

 • ผู้แต่ง : จารุวรรณ แก้วมะโน
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก15 .จ64 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง /

 • ผู้แต่ง : จารุวรรณ แก้วมะโน
 • เลขเรียกหนังสือ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม