ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 9 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ASEAN collection" พบทั้งหมด จำนวน 143 รายการ


อาเซียนใหม่ / อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์, บรรณาธิการ

 • ผู้แต่ง : อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
 • เลขเรียกหนังสือ : DS520 .อ62
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9746392514
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันเอเชียศึกษา จุ...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

แม่น้ำโขง เส้นทางสายไหมโลจิสติกส์ยุคใหม่ของการค้าจีน-อาเซียน และการปฏิรูประบบโลจิสติกส์ของจีน / โดย ธนิต โสรัตน์

 • ผู้แต่ง : ธนิต โสรัตน์
 • เลขเรียกหนังสือ : HD38.5 .ธ36
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9743922134
 • สำนักพิมพ์ : บริษัท เราบริการ จำก...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

เปิดประตูมังกร : เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชน์

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : HF1591.ฮ4จ6 .ป73
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : กรม,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

อาเซียนแห่งอนาคต : ยุทธศาสตร์ประเทศไทยร่วมมือพร้อมแข่งขัน = ASEN and beyond : competitiveness through strategic cooperation /โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่าง

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : HF1359 .ก645
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : กรม,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

เปิดประตูมังกร : เขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : HF1591.ฮ4จ6 .ป73 2549
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : กรม,
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

สู่ประชาคมอาเซียน 2015 / ประภัสสร์ เทพชาตรี บรรณาธิการ

 • ผู้แต่ง : ประภัสสร์ เทพชาตรี
 • เลขเรียกหนังสือ : JZ5490 .ส73
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744663610
 • สำนักพิมพ์ : โครงการอาเซียนศึกษา,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน / ประภัสสร์ เทพชาตรี บรรณาธิการ

 • ผู้แต่ง : ประภัสสร์ เทพชาตรี
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .ป46
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744663788
 • สำนักพิมพ์ : โครงการอาเซียนศึกษา ...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ประภัสสร์ เทพชาตรี บรรณาธิการ

 • ผู้แต่ง : ประภัสสร์ เทพชาตรี
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .ป46ช
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744663887
 • สำนักพิมพ์ : โครงการอาเซียนศึกษา ...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน / ประภัสสร์ เทพชาตรี บรรณาธิการ

 • ผู้แต่ง : ประภัสสร์ เทพชาตรี
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .ป46ชค
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744664051
 • สำนักพิมพ์ : โครงการอาเซียนศึกษา ...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 / ประภัสสร์ เทพชาตรี บรรณาธิการ

 • ผู้แต่ง : ประภัสสร์ เทพชาตรี
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .ก64
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744664105
 • สำนักพิมพ์ : โครงการอาเซียนศึกษา ...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป : รายงานผลการศึกษา / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ

 • ผู้แต่ง : สมเกียรติ ตั้งกิจวาน..
 • เลขเรียกหนังสือ : HF2330.8 .ส37
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

รัฐชาติ-พรมแดน : ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี

 • ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,
 • เลขเรียกหนังสือ : JC11 .ช62
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786167202181
 • สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศ...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

วิถีครอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษที่ 21 / วรเวศม์ สุวรรณระดา แปลและบทนำฉบับแปล ; อรรถยา สุวรรณระดา แปล ; ฮิโระโกะ เซะกิ ฮะฌิโมะโตะ บทเสริมฉบับแปล

 • ผู้แต่ง : วรเวศม์ สุวรรณระดา
 • เลขเรียกหนังสือ : HQ663 .ว63 2554
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789740327813
 • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลง...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ทุนจีนรุกอาเซียน / อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น

 • ผู้แต่ง : อักษรศรี (อติสุธาโภช..
 • เลขเรียกหนังสือ : HC427.92 .อ62 2554
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786167536126
 • สำนักพิมพ์ : กรุงเทพธุรกิจ,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

รู้จักอาเซียน= Know your Asean / แปลโดย ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

 • ผู้แต่ง : ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .ร72 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786162150371
 • สำนักพิมพ์ : ซิลค์เวอร์ม,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

อาเซียนภาควัฒนธรรม : ทัศนะต่อประชาคมในกระแสความขัดแย้งและความหวัง / ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร และภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บรรณาธิการ

 • ผู้แต่ง : ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาว..
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .อ62 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786167154107
 • สำนักพิมพ์ : ศูนย์มานุษยวิทยา,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ก่อนหน้า | หน้าถัดไป