ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 1 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ค้นหาทุกรายการ" พบทั้งหมด จำนวน 11 รายการ


จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2552-2553 / สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .ถ464 2557
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497505
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ชุมชนกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / นิตยา โพธิ์นอก

 • ผู้แต่ง : นิตยา โพธิ์นอก
 • เลขเรียกหนังสือ : HC445.ฮ9ท4 .น63 2557
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497581
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

รัฐธรรมนูญกลางแปลง : แนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย / บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล, สติธร ธนานิธิโชติ

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2070 .ร633 2557
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497604
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ท้องถิ่น 5G : เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน เวทีท้องถิ่นไทย = Thai local forum 2014 / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง : พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ท523 2557
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497741 ล.3
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 11 เล่ม

ท้องถิ่นดีดี ทั่วไทยทั่วโลก / คณะผู้จัดทำ อรทัย ก๊กผล [... และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : HN49.พ6 .ท52 2557
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497758
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ระบบการปกครองท้องถิ่นของราชอาณาจักรไทย / วุฒิสาร ตันไชย และเอกวีร์ มีสุข

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ว73ร 2557
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497918
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ค่านิยม วัฒนธรรม และอุณหภูมิประชาธิปไตยไทย / ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก15 .ถ564ค 2557
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497642
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

พลเมืองไทย : การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย / ถวิลวดี บุรีกุล, เออเจนี เมริโอ, รัชวดี แสงหะหมัด, บรรณาธิการ

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก15 .พ44 2557
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497659
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย / วุฒิสาร ตันไชย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ว736 2557
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497628
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ฐานความรู้ และบทเรียนเพื่อการปฏิรูป / ผู้แต่ง ปัทมา สูบกำปัง...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สติธร ธนานิธิโชติ

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2610 .อ222 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497970
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

สันติสนทนา = Peace dialogue / ผู้แต่ง เมธัส อนุวัตรอุดม

 • ผู้แต่ง : เมธัส อนุวัตรอุดม
 • เลขเรียกหนังสือ : HM1126 .ม736 2557
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497666
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม