ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 2 / 6 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง" พบทั้งหมด จำนวน 91 รายการ


อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ดร.อภิชาติ หาลำเจียก ท.ม. ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันพุธ ที่ 24 ธันวาคม 2551

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : PN2898.อ46 .อ37
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ. ,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ประหยัด หงษ์ทองคำ

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : CT1548.ป46 .ท64
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ. ,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ท. อภิศักดิ์ สรุโฆษิต

 • ผู้แต่ง : ณรงค์เดช สรุโฆษิต
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2488 .ท646 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ชุมพล ... ฅนประชาธิปไตย : ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายชุมพล ศิลปอาชา

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6.ช744 .ช74 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : พรรคชาติไทยพัฒนา,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก (พิเศษ) สุรินทร์ ชลประเสริฐ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. / จารุวรรณ ชลประเสริฐ และแพรวรัตน์ ปิยัมบุตร บรรณาธิการ

 • ผู้แต่ง : จารุวรรณ ชลประเสริฐ
 • เลขเรียกหนังสือ : HD1491.ท9 .อ37 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786163351210
 • สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

บรรหาร ศิลปอาชา : เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย / ภัทระ คำพิทักษ์, อินทรชัย พาณิชกุล เรียบเรียง

 • ผู้แต่ง : ภัทระ คำพิทักษ์
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6.บ45 .บ455 2559 ล.1
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

มังกรสุพรรณคืนฟ้า /

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6.บ45 .บ455 2559 ล.2
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

นายพลของแผ่นดิน / จัดทำโดย พรสรรค์ กำลังเอก

 • ผู้แต่ง : พรสรรค์ กำลังเอก
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6.อ63 .พ45 2559
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786164067752
 • สำนักพิมพ์ : บริษัท รุ่งศิลป์การพ...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายสงวน ตุลารักษ์

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6.ส25 .อ37 2538
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ประมาณ อดิเรกสาร : ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพลเอก/พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร / กองบรรณาธิการ กาญจน์สุดา เอื้ออารีวรกุล ... [และคนอื่น ๆ]

 • ผู้แต่ง : กาญจน์สุดา เอื้ออารี..
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6.ป425 .ป46 2553
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 17824 CD
 • สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.,
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

พลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี : หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ / กองบรรณาธิการ พล.ต.ท.สุรสีห์ สุนทรศารทูล...[คนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : สุรสีห์ สุนทรศารทูล,..
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6.ส36 .ส363 2556 ล.1
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : บริษัท ศิลป์สยามบรรจ...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

อนุสรณ์ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี / จัดทำโดย แพทย์หญิง คุณหญิงสุมนา หนุนภักดี

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6.อ65 .อ37 2560
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786164402447
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

สัมมาชีวะ : บุญชู โรจนเสถียร

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6.บ74 .ส64
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

สัจจะลูกผู้ชาย : บุญชู โรจนเสถียร

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6.บ74 .ส62
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก กมล ทัพพะรังสี ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6.ก44 .อ37 2557
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายจำรัส เขมะจารุ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. /

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : CT1548.จ64 .จ64
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม