บุคลากร

บรรณารักษ์

 

1. นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ว     ตำแหน่ง พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศชำนาญการ
โทร.    : 02-1419641
 

2. นางสาววันเพ็ญ  หมอนทอง  ตำแหน่ง พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ
โทร.    : 02-1419673
 

3. นายไตรเก้า หาญมนตรี        ตำแหน่ง พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ
โทร.    : 02-1419674
 

4. งานบริการและตอบคำถาม
โทร.    : 02-1419671-4