ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : ชีวิตและผลงาน พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6 ก65 .พ43
 • ประเภทรายการ : หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง
 • สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.,
 • ปีพิมพ์ : 2546
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์, พล.อ., 2461-2546

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • นักการเมือง ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • นักการเมือง ไทย - ชีวประวัติ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • นายกรัฐมนตรี ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • นายกรัฐมนตรี ไทย - ชีวประวัติ

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110010392 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง ดูที่ชั้น DS570.6 ก65 .พ43 ฉ.1
  2 2140010393 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง ดูที่ชั้น DS570.6 ก65 .พ43 ฉ.2