ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก พะริน หงสกุล ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
  • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6.ห64 .อ37
  • ประเภทรายการ : หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง
  • สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.,
  • ปีพิมพ์ : 2551
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110016893 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS570.6.ห64 .อ37 ฉ.1 0599 - - NEW-TB-53-002