ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : ตัวอย่างเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, พัชรี สิโรรส, ถวิลวดี บุรีกุล

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก15 .ต65
 • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
 • ISBN/ISSN : 9748796779
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2544
 • จำนวนเล่ม : 3
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การมีส่วนร่วมทางการเมือง ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • รวมกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ประชาพิจารณ์

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110001252 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก15 .ต65 ฉ.1
  2 2110001668 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก15 .ต65 ฉ.2
  3 2110003543 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก15 .ต65 ฉ.3 ฉ.3