ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนและธนาคารขยะ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บัณฑิต เอื้อวัฒนานุกูล, ไพฤทธิ์ สุขเกิด ผู้ศึกษา ; ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, บรรณาธิการ.

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : บัณฑิต เอื้อวัฒนานุกูล
 • เลขเรียกหนังสือ : TD789.ท9ก4 .บ63
 • ประเภทรายการ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
 • ISBN/ISSN : 9748056201
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2544
 • จำนวนเล่ม : 3
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ธนาคารขยะชุมชน 101

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ขยะและการจัดการ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การมีส่วนร่วม

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การมีส่วนร่วมของชุมชน

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110005788 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น TD789.ท9ก4 .บ63 ฉ.1
  2 2110007110 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น TD789.ท9ก4 .บ63 ฉ.2
  3 2110008548 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น TD789.ท9ก4 .บ63 ฉ.3