ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : อาเซียนแห่งอนาคต : ยุทธศาสตร์ประเทศไทยร่วมมือพร้อมแข่งขัน = ASEN and beyond : competitiveness through strategic cooperation โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่าง
  • เลขเรียกหนังสือ : HF1359 .ก645
  • ประเภทรายการ : ASEAN collection
  • สำนักพิมพ์ : กรม,
  • ปีพิมพ์ : 2545
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
2 2110009305 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น HF1359 .ก645 ฉ.2