ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : เปิดประตูมังกร : เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชน์
  • เลขเรียกหนังสือ : HF1591.ฮ4จ6 .ป73
  • ประเภทรายการ : ASEAN collection
  • สำนักพิมพ์ : กรม,
  • ปีพิมพ์ : 2548
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110008674 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น HF1591.ฮ4จ6 .ป73 ฉ.1