ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : ระบบการเมืองการปกครองฝรั่งเศส เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์,
  • เลขเรียกหนังสือ : JN2595 .ก74
  • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
  • ISBN/ISSN : 9748768112
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
  • ปีพิมพ์ : 2543
  • จำนวนเล่ม : 2
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110000776 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JN2595 .ก74 ฉ.1
2 2110021945 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JN2595 .ก74 ฉ.2