ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : แม่น้ำโขง เส้นทางสายไหมโลจิสติกส์ยุคใหม่ของการค้าจีน-อาเซียน และการปฏิรูประบบโลจิสติกส์ของจีน โดย ธนิต โสรัตน์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ธนิต โสรัตน์
 • เลขเรียกหนังสือ : HD38.5 .ธ36
 • ประเภทรายการ : ASEAN collection
 • ISBN/ISSN : 9743922134
 • สำนักพิมพ์ : บริษัท เราบริการ จำกัด,
 • ปีพิมพ์ : 2548
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • โลจิสติกส์ทางธุรกิจ ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • โลจิสติกส์ทางธุรกิจ จีน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • แม่น้ำโขง

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - การค้า จีน

 • 22/02/49
  ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110008257 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น HD38.5 .ธ36 ฉ.1