ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : สัญญากับประชาธิปไตย นรนิติ เศรษฐบุตร

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : นรนิติ เศรษฐบุตร,
  • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6ส624 .น43 2548
  • ประเภทรายการ : หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง
  • ISBN/ISSN : 9745719358
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
  • ปีพิมพ์ : 2548
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110008266 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS570.6ส624 .น43 2548 ฉ.1