ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : หลักสูตรฝึกอบรมเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย : เอกสารประกอบการฝึกอบรม สำนักฝึกอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า
 • เลขเรียกหนังสือ : JC423 .ห455
 • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
 • สำนักพิมพ์ : สำนัก,
 • ปีพิมพ์ : 2547
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ประชาธิปไตย ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สิทธิมนุษยชน ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • เสรีภาพ ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • เยาวชน ไทย - การฝึกอบรม

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110001965 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JC423 .ห455 ฉ.1