ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน : เอกสารสมุดปกขาว ทศพร ศิริสัมพันธ์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ทศพร ศิริสัมพันธ์
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .ท543
 • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
 • ISBN/ISSN : 9748056163
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2544
 • จำนวนเล่ม : 3
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ระบบราชการ ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การปฏิรูป ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การบริหารรัฐกิจ ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110001241 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1745 .ท543 ฉ.1
  2 2110005503 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1745 .ท543 ฉ.2
  3 2110009089 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1745 .ท543 ฉ.3 ฉ.3