ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : บทบาทของกรมคุมประพฤติในการป้องกันอาชญากรรม มิติใหม่ในกระบวนการยุติธรรม หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ไกรฤกษ์ เกษมสันต์,
 • เลขเรียกหนังสือ : พป003
 • ประเภทรายการ : รายงานนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
 • ปีพิมพ์ : 2539
 • จำนวนเล่ม : 0
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • กรมคุมประพฤติ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การคุมประพฤติ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ทัณฑวิทยา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  ไม่พบรายการตัวเล่ม