ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : Workshop on parliamentary budget offices May 15-17,2006 World Bank Institute
 • เลขเรียกหนังสือ : HJ191.T52 .W63
 • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
 • สำนักพิมพ์ : The Institute,
 • ปีพิมพ์ : 2006
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • Budget.

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • Budget Uganda.

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • Parliamentary library.

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2120002395 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HJ191.T52 .W63 ฉ.1
  2 2120002396 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HJ191.T52 .W63 ฉ.2