ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร. ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์
  • เลขเรียกหนังสือ : CT1548.ถ5 .อ37
  • ประเภทรายการ : หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง
  • สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ,
  • ปีพิมพ์ : 2546
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110029154 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง ดูที่ชั้น CT1548.ถ5 .อ37 ฉ.1