ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะในขั้นตอนพนักงานอัยการ คัมภีร์ แก้วเจริญ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : คัมภีร์ แก้วเจริญ
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT4610 .ค64
 • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
 • ISBN/ISSN : 9744491388
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2547
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • นักการเมือง ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110002007 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น KPT4610 .ค64 ฉ.1
  2 2110002008 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น KPT4610 .ค64 ฉ.2