ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : รัฐธรรมนูญน่ารู้ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2070 .บ54ร 2542
 • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
 • ISBN/ISSN : 97428249674
 • สำนักพิมพ์ : วิญญูชน,
 • ปีพิมพ์ : 2542
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • รัฐธรรมนูญ ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110007525 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น KPT2070 .บ54ร 2542 ฉ.1