ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายบุรีรักข์ นามวัฒน ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2539
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6.บ76 .อ37
 • ประเภทรายการ : หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง
 • สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.,
 • ปีพิมพ์ : 2539
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • บุรีรักข์ นามวัฒน, 2486-2539

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - รัฐบาล - ข้าราชการและพนักงาน - ชีวประวัติ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • กบฏ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • รัฐประหาร

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • เหตุการณ์ทางการเมือง

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ปฏิวัติ

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110003611 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS570.6.บ76 .อ37 ฉ.1