ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครองระบบประชาธิปไตยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2469-2475) สนธิ เตชานันท์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : สนธิ เตชานันท์
 • เลขเรียกหนังสือ : DS583 .ผ82 2545
 • ประเภทรายการ : พระปกเกล้าศึกษา
 • ISBN/ISSN : 9743000372
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2545
 • จำนวนเล่ม : 4
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - การเมืองและการปกครอง 2475-

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • แผนพัฒนาการเมือง

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110005519 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า พระปกเกล้าศึกษา ดูที่ชั้น DS583 .ผ82 2545 ฉ.1
  2 2110005516 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า พระปกเกล้าศึกษา ดูที่ชั้น DS583 .ผ82 2545 ฉ.2
  3 2110005517 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า พระปกเกล้าศึกษา ดูที่ชั้น DS583 .ผ82 2545 ฉ.3
  4 2110005518 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า พระปกเกล้าศึกษา ดูที่ชั้น DS583 .ผ82 2545 ฉ.4