ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : พระราชวรมุนี (ประยุทธ์),
 • เลขเรียกหนังสือ : JC433 .พ63
 • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
 • ISBN/ISSN : 9747890194
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2542
 • จำนวนเล่ม : 3
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ประชาธิปไตย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ธรรมเทศนา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • พุทธศาสนากับการเมือง

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110000942 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JC433 .พ63 ฉ.1 IB-KP-52-009
  2 2110004781 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JC433 .พ63 ฉ.2 400 - - NEW-KP-52-020
  3 2110004782 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JC433 .พ63 ฉ.3