ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : รายงานผลการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทางสังคมในกระบวนการเลือกตั้งระบบใหม่และปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งวุฒิสมาชิก โดย ถวิลวดี บุรีกุล

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
  • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ก46
  • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
  • ปีพิมพ์ : 2543
  • จำนวนเล่ม : 2
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110007074 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .ก46 ฉ.1
2 2110005501 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า กำหนดส่ง (2018/04/03) JQ1749.ก5 .ก46 ฉ.2