ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การเมืองท้องถิ่นกับความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธาณะ สุทธิเกียรติ อังการบูรณะ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : สุทธิเกียรติ อังการบูรณะ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : วารสารสถาบันพระปกเกล้า
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : อินโฟเพรส,
 • ปีพิมพ์ : 2545
 • จำนวนเล่ม : 0
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การปกครองท้องถิ่น

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • บริการสาธารณะท้องถิ่น

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การเมืองท้องถิ่น

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  ไม่พบรายการตัวเล่ม