ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : อนุสรณ์จากพระราชทานเพลิงศพ ศ.ดร.สมภพ โหตระกิตย์
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT68 .อ37
 • ประเภทรายการ : หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง
 • สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
 • ปีพิมพ์ : 2540
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สมภพ โหตะกิตย์, 2461-2540

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • กฎหมาย ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • กฎหมายเลือกตั้ง ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การแบ่งแยกอำนาจ ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • กฎหมาย - การตีความและการแปลความหมาย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การเลือกตั้ง ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • รัฐธรรมนูญ ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110004943 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น KPT68 .อ37 ฉ.1 IB-TB-50-027