ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวคิดและรูปแบบการเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย ยรรยง ถนอมพิชัย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ยรรยง ถนอมพิชัย
 • เลขเรียกหนังสือ : พป029
 • ประเภทรายการ : รายงานนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
 • ปีพิมพ์ : 2539
 • จำนวนเล่ม : 0
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การปฏิรูปการเมือง

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ประชาธิปไตย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - การเมืองและการปกครอง

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สหรัฐอเมริกา - การเมืองและการปกครอง

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  ไม่พบรายการตัวเล่ม