ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : สถานภาพและบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต : รายงานวิจัย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ส36
 • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปีพิมพ์ : กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • จำนวนเล่ม : 5
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การบริหารราชการ ญี่ปุ่น

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การบริหารราชการ อิตาลี

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การบริหารราชการ สวีเดน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การบริหารราชการ ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การบริหารราชการ ฝรั่งเศส

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การปกครองท้องถิ่น ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • นายอำเภอ ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110001002 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น JS7153.3.ก2 .ส36 ฉ.1
  2 2110001003 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น JS7153.3.ก2 .ส36 ฉ.2
  3 2110001000 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น JS7153.3.ก2 .ส36 ฉ.3
  4 2110001001 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น JS7153.3.ก2 .ส36 ฉ.4
  5 2110008287 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น JS7153.3.ก2 .ส36 ฉ.5 เล่ม 5 บทสรุป