ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : ประชาธิปไตยกับการบรรเทาความยากจน = Democracy and poverty alleviation สถาบันพระปกเกล้า
 • เลขเรียกหนังสือ : HC445.ฮ9ย6 .ป46
 • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
 • สำนักพิมพ์ : สถาบัน,
 • ปีพิมพ์ : 2546
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สถาบันพระปกเกล้า - การประชุม

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ความจน ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ประชาธิปไตย ไทย - การประชุม

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ประชาธิปไตย ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • KPI Congress 5

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110005675 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HC445.ฮ9ย6 .ป46 ฉ.1 IBKP52010
  2 2110001089 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HC445.ฮ9ย6 .ป46 ฉ.2 IB-KP-51-001