ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : หวยรัฐกับสังคมไทย : รายงานการจัดประชุมเสวนา จัดทำโดย คณะกรรมการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า; กองบรรณาธิการ นันทนา ลำเทียน...(และอื่น ๆ )

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : นันทนา ลำเทียน
 • เลขเรียกหนังสือ : HG6242.55.ก2 .ห54
 • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2547
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สลากกินแบ่ง

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • เศรษฐกิจนอกระบบ - นโยบายของรัฐ ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การเสี่ยงโชคจากตัวเลข

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110002005 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HG6242.55.ก2 .ห54 ฉ.1 5797
  2 2110002006 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HG6242.55.ก2 .ห54 ฉ.2 IB-KP-52-007