ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : ผู้หญิงไทยกับการเมืองหลังการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดย ถวิลวดี บุรีกุล

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : HQ1236.5.ท9 .ถ56
 • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2544
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สตรีในการเมือง ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สตรี ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110001733 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HQ1236.5.ท9 .ถ56 ฉ.1