ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือพุทธศักกราช 2469
 • เลขเรียกหนังสือ : PL4209.5 .ป22
 • ประเภทรายการ : พระปกเกล้าศึกษา
 • สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ,
 • ปีพิมพ์ : 2527
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สุนทรพจน์ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110000827 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น PL4209.5 .ป22 ฉ.1