ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : Culture and electoral politics in Southern Thailand : election campaigning, group formation and the symbolic construction of political allegiances in Songkhla province Marc R. Askew

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : Askew, Marc Richard,
  • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.A5 .A73
  • ประเภทรายการ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
  • ISBN/ISSN : 9744492465
  • สำนักพิมพ์ : King Prajadhipok's Institute,
  • ปีพิมพ์ : 2006
  • จำนวนเล่ม : 2
  • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • Elections Thailand.

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • Elections - Social aspects.

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • Thailand (Southern) - Politics and government

  • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
    1 2120002388 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.A5 .A73 ฉ.1
    2 2120002303 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.A5 .A73 ฉ.2 IBKP51001