ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การนำเสนอ การพิจารณา และการอนุมัติกฎหมายไทย กองบรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล... [และคนอื่นๆ]

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2516 .ค94
 • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2544
 • จำนวนเล่ม : 7
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การตรากฎหมาย ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • องค์กรนิติบัญญัติ ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110001978 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น KPT2516 .ค94 ฉ.1
  2 2110007046 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า กำหนดส่ง (2020/04/27) KPT2516 .ค94 ฉ.2 ภาคผนวกเล่ม 1
  3 2110007047 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น KPT2516 .ค94 ฉ.3 ภาคผนวกเล่ม 2
  4 2110007038 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น KPT2516 .ค94 ฉ.4 ภาคผนวกเล่ม 3
  5 2110008126 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น KPT2516 .ค94 ฉ.5 บทสรุป (ฉ.2)
  6 2110008127 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น KPT2516 .ค94 ฉ.6 บทสรุป (ฉ.1)
  7 2110010007 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น KPT2516 .ค94 ฉ.7 IB-KP-52-009