ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา : เอกสารประกอบการเรียนรู้ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
  • เลขเรียกหนังสือ : HD57.7 .ก64
  • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
  • ปีพิมพ์ : 2549
  • จำนวนเล่ม : 2
  • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • ความเป็นผู้นำ ไทย สงขลา

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • การปกครองท้องถิ่น ไทย สงขลา

  • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
    1 2110008572 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HD57.7 .ก64 ฉ.1 IB-KP-51-001
    2 2110008571 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HD57.7 .ก64 ฉ.2