ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา : เอกสารประกอบการเรียนรู้ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
 • เลขเรียกหนังสือ : HD57.7 .ก64
 • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2549
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ความเป็นผู้นำ ไทย สงขลา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การปกครองท้องถิ่น ไทย สงขลา

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110008572 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HD57.7 .ก64 ฉ.1 IB-KP-51-001
  2 2110008571 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HD57.7 .ก64 ฉ.2