ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : เวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2549 16-17 พฤษภาคม 2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร : Thai local forum 2006 : เอกสารประกอบการสัมมนา

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : ชวนะ มหิทธิชาติกุล-ภวกานันท์
  • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .พ46
  • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
  • ปีพิมพ์ : 2549
  • จำนวนเล่ม : 2
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110008569 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JS7153.3.ก2 .พ46 ฉ.1 IB-KP-51-001
2 2110008570 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JS7153.3.ก2 .พ46 ฉ.2 IB-KP-51-001