ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : ค้นหาท้องถิ่นในอุดมคติ : เอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู้หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 อรัญ โสตถิพันธุ์

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : อรัญ โสตถิพันธุ์
  • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .อ465
  • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
  • ปีพิมพ์ : 2549
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110008568 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JS7153.3.ก2 .อ465 ฉ.1