ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 : รายงานการวิจัย รวบรวมโดย สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ สติธร ธนานิธิโชติ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ประชัน รักพงษ์
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .พ315
 • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
 • ISBN/ISSN : 9744490136
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2545
 • จำนวนเล่ม : 3
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย รัฐสภา วุฒิสภา - การเลือกตั้ง, 2543

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การเลือกตั้ง - สมาชิกวุฒิสภา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การเลือกตั้ง ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • พฤติกรรมการเลือกตั้ง

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110016655 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .พ315 ฉ.1
  2 2110003308 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .พ315 ฉ.2
  3 2110008129 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .พ315 ฉ.3 IB-KP-50-001