ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาการแก้ปัญหาสารพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : รายงานวิจัยเรื่อง พาลาภ สิงหเสนีและคณะ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : พาลาภ สิงหเสนี
 • เลขเรียกหนังสือ : TD187.5.ท92ร7 .ก64
 • ประเภทรายการ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2545
 • จำนวนเล่ม : 3
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การมีส่วนร่วมของประชาชน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม ไทย ระยอง

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • นิคมอุตสาหกรรม - แง่สิ่งแวดล้อม

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สิ่งแวดล้อม

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • มาบตาพุด (ระยอง) - แง่สิ่งแวดล้อม

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สารพิษ

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110001661 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น TD187.5.ท92ร7 .ก64 ฉ.1
  2 2110001253 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น TD187.5.ท92ร7 .ก64 ฉ.2 IB-KP-52-008
  3 2110001662 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น TD187.5.ท92ร7 .ก64 ฉ.3